Mads Harbo - IKT Koordinator & Leder

16-03-2017

Vores medarbejder Mads Harbo har henover vinteren gennemgået uddannelsen som IKT Koordinator & Leder og har netop bestået eksamen.

IKT-bekendtgørelsen stiller en række IKT krav til offentlige og almene bygherrer. Der stilles også krav om, at der skal udpeges en IKT-Koordinator, der under hele projektforløbet har ansvaret for at koordinere det digitale samarbejde mellem alle byggeopgavens parter.

Med Mads´s kompetencer er FRANDSEN & SØNDERGAARD nu i stand til at:  

  • udføre koordineringen af alle nødvendige IKT-ydelser i en byggesag i henhold til IKT-bekendtgørelserne.   
  • udføre de IKT-ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelser.
  • udarbejde IKT-aftaler, der er helt uptodate.
  • sikre at vi og vores bygherre får den optimale værdi af anvendelse af IKT og BIM i byggeriet.
  • sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter.

              

Reklamebureau Ultimate Web