DGNB konsulent

27-03-2017

FRANDSEN & SØNDERGAARD K/S er nu i stand til at rådgive private og offentlige bygherrer i forbindelse med byggeprojekter der ønskes DGNB certificeret. Peter Gasberg har gennemgået uddannelsen som DGNB konsulent og har netop bestået eksamen hos Green Building Council Denmark (DK-GBC).

FRANDSEN & SØNDERGAARD K/S er medlem af den danske non-profit organisation Green Building Council Denmark, der har til formål at støtte udbredelsen af bæredygtighed i den danske byggebranche.

Foreningen blev stiftet af en samlet dansk byggebranche i 2010 og varetager udvikling og administration af den danske bæredygtighedscertificering DGNB system Denmark. DGNB system Denmark er en dansktilpasset version af den internationalt anerkendte bæredygtighedsstandard DGNB, og bygger på Brundtlandrapportens definition af bæredygtighed.

DGNB er en af verdens førende bæredygtighedscertificeringsstandarder for bygninger og byområder. DGNB certificeringen er bygget op om Brundtland-rapportens holistiske definition af bæredygtighed som vurderer bygninger og byområders bæredygtighed ud fra et såvel socialt som økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Bygningens totaløkonomi bliver vurderet på baggrund af beregninger af en bygnings samlede levetidsomkostninger (LCC), mens den samlede miljøpåvirkning blive målt på vurdering af byggematerialernes samlede miljøpåvirkninger (LCA).

DGNB-systemet er udviklet af det tyske bæredygtighedsråd Deutsche Gessellschaft für Nachhaltiges Bauen som blev grundlagt i 2007 i Stuttgart og som i 2014 har 1200 medlemmer. Mere end 500 forskellige eksperter har på frivillig basis bidraget til udvikling af certificeringssystemet.

Systemet administreres i Danmark af Green Building Council Denmark (DK-GBC), som har tilpasset de tyske kriterier til danske forhold med hjælp fra omkring 150 frivillige specialister fra den danske bygge- og ejendomsbranche.

I Danmark kan vi, i skrivende stund, tilbyde DGNB bæredygtighedscertificering af nybyggerier og omfattende renoveringer af kontorbygninger, etageejendomme & rækkehuse, undervisningsinstitutioner, eksisterende kontorbyggeri, hospitaler og byområder.

Reklamebureau Ultimate Web