Frandsen & Søndergaard K/S som arbejdsplads

En meget stor del af et moderne menneskes liv tilbringes i dag på arbejdspladsen. Grænserne mellem arbejde og fritid bliver mere og mere flydende. Derfor føler vi hos Frandsen & Søndergaard K/S, det er vigtigt at medarbejderne trives og føler sig godt tilpas i hverdagen, og at der er en stor grad af medbestemmelse og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af egen arbejdsdag.

Vi har 37 timers arbejdsuge med flextid, som gør at den enkelte medarbejder i høj grad er i stand til at planlægge sin egen arbejdsdag og fritid. Altsammen under skyldig hensyntagen til de opgaver som firmaet og medarbejderne i fællesskab har påtaget sig, at løse for vore kunder og samarbejdspartnere. Det handler kort sagt om frihed under ansvar, både i forhold til kunder, samarbejdspartnere, firmaet og ikke mindst kolleger.

Herudover har vi yderligere en række personalegoder som eksempelvis tilbud om hjemmearbejdsplads, pensionsordning, sundhedssikring, forsikring mod kritisk sygdom og den 6. ferieuge. 

Medarbejdere der trives er effektive medarbejdere !

Vores virksomhed er screenet af Arbejdstilsynet og vores arbejdsmiljø har fået en grøn smiley.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 

 

Reklamebureau Ultimate Web