Bygherrens ansvar og pligter

Ved bygge- anlægsarbejder er det bygherren der har ansvaret med at koordinere sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Bygherren har overordnet følgende forpligtelser: 

  • Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltininger i fællesområderne.
  • Koordinering af sikkerhedsarbejdet. 
  • Sørge for en sikkerheds- og sundhedsplan 
  • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet.  

Til varetagelse af koordieringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, under gennemførelsen af et bygge- og anlægsarbejde, kan bygherren overdrage opgaven til en sikkerheds- og sundhedskoordinator.  

Frandsen & Søndergaard K/S råder over medarbejdere som har den fornødne arbejdsmiljøuddannelse til at løse sådanne opgaver. 

Reklamebureau Ultimate Web