Frandsen & Søndergaard rådgiver og arbejder i det daglige med mange forskellige typer afløbstekniske opgaver i terræn. Ved denne type opgaver har Frandsen & Søndergaard først og fremmest fokus på kundens behov og ønsker, men vurderer samtidig nøje, hvilke afløbstekniske løsninger der i den konkrete sag er den mest optimale.

De afløbstekniske opgaver er eksempelvis:
  • Projektering og dimensionering af kloak- og drænanlæg. Kloakanlæg omfatter også olie- og fedtudskilleranlæg for spildevand samt nedsivnings- og forsinkelsesbassinsystemer for regnvand.
  • Fejlfinding på eksisterende afløbs-, kloak- og drænanlæg i terræn.
  • Renovering-, ombygning- og udvidelse af eksisterende kloak- og drænanlæg.
Reklamebureau Ultimate Web