Bygherrerådgiverens rolle er som bygherrens nærmeste og uafhængige partner, at varetage bygherrens interesser. Det gælder lige fra formuleringen af de første overvejelser, til der står et færdigt og velfungerende byggeri, som svarer til bygherrens forventninger, både hvad angår tid, økonomi og kvalitet. 

Bygherrerådgiveren rådgiver og bistår bygherren i samarbejdet mellem denne og tilknyttede tekniske rådgivere, entreprenører m.v. 
 
Gennem hele forløbet er bygherrerådgivernes fornemste opgave, at skabe værdi for bygherren.  
Reklamebureau Ultimate Web