Frandsen & Søndergaard løser opgaver indefor alle typer af bærende konstruktioner. Opgaverne løses altid i tæt samarbejde med bygherrer, arkitekter og entreprenører. Valg af materialer foretages med stort fokus på bygningens endelige funktion, fleksisbilitet, æstetik og økonomi, hvor alle parametre forsøges optimeret mest muligt.

Vi arbejder bl.a. med følgende bygningsdele og materialer:

  • Fundamenter
  • Insitustøbt beton
  • Letbeton
  • Stålkonstruktioner
  • Trækonstruktioner
  • Limtræskonstruktioner
  • Murværk

Til udførelsen af statiske beregninger anvender vi en bred vifte af anerkendte statikprogrammer samt egne regneark. Til komplekse opgaver råder vi over FEM Design, et avanceret finite element program fra Strusoft. FEM Design er et 3D beregningsprogram, hvori der kan importeres Revit filer, som model for den videre beregning af en bygningskonstruktion.

Reklamebureau Ultimate Web