Problemer med kuldebroer og trækgener ?
Ved en termografiundersøgelse kan vi bl.a. dokumentere kuldebroer og varmetab eller vi kan påvise byggesjusk, fejl og mangler ned til mindste detalje. Termografi kan endvidere anvendes til lækagesøgning og lokalisering af installationer.
En termografiundersøgelse er en ikke destruktiv undersøgelse der betyder at fejl og mangler kan lokaliseres uden unødvendig fysisk indgriben i bygning og bygningsdele.
Frandsen & Søndergaard råder over et avanceret termografikamera med en opløsning på 320 x 240 pixel som er et minimumskrav til termografering i henhold til Dansk Standard. Med det professionelle danske software kan vi lave komplette rapporter med analyser og billeddokumentation af termografiundersøgelsen.
For at gennemføre en vellykket bygningstermografering kræves der normalt en temperaturforskel mellem ude og inde på ca. 10 grader. Den bedste periode af året at udføre bygningstermografering på er derfor ca. fra oktober og til april/maj måned.
Forebyg skimmelsvamp og optimer indeklimaet:
Kuldebroer kan føre til fugtdannelser og allergifremkaldende skimmelsvamp. En termografiundersøgelse kan afsløre kuldebroer med risiko for kondens og skimmel, således at disse kan udbedres og indeklimaet forbedres.
Lækagesøgning:
Med en termografiundersøgelse kan man i langt de fleste tilfælde begrænse det ødelæggende arbejde det ofte er at finde frem til lækager på varmerør, vandrør og gulvvarme.
 
   
 Trækproblemer ved gulve  Lokalisering af gulvvarmeslanger
   

 

Reklamebureau Ultimate Web