Frandsen & Søndergaard rådgiver og arbejder i det daglige bl.a. med beregning af energimæssige opgaver. Ved disse opgaver har Frandsen & Søndergaard først og fremmest fokus på kundens behov og ønsker, men vurdere samtidig nøje, hvilke tiltag der skal til for at sikre en energioptimal løsning i den konkrete sag.

De energimæssige opgaver der arbejdes med er eksempelvis:
  • Udarbejdelse af energirammeberegning til sikring af at bygningsreglementets krav er overholdt for så vidt angår de energimæssige krav heri til nybyggeri.
  • Udarbejdelse af PHPP-beregninger til sikring af at de energimæssige krav til energikravene for passivhuse er overholdt. Vedr. passivhuse, se venligst hjemmesidens forside under punktet ”Passivhuse”.
  • Udarbejdelse af varmetabsramme til sikring af at bygningsreglementets energikrav er overholdt i forbindelse om- og/eller tilbygning og opvarmede bygninger.
  • Udarbejdelse af varmetabsberegninger til sikring af, at varmeanlæg og forsyningsanlæg er korrekt dimensioneret, bestykket, indreguleret og hermed også energioptimeret.
Reklamebureau Ultimate Web